فرم اشتراک

 فرم اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی

جوانان/ بزرگسالان

////////////////////////////////////////////////

 

For 3 Number form

Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 3 شماره: 540000 تومان

///////////////////////////////////////

 

For 6 Number

 form Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 6 شماره: 1080000 تومان

/////////////////////////////////////////////

 

   For 12 Number

  form Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 12 شماره: 2160000 تومان

/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/

 

فرم اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی

کودکان / نوجوانان

//////////////////////////////////////////////////

 

form Eshterak Majaleh Shena Ko

   For 3 Number

  form Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 3 شماره: 180000 تومان

/////////////////////////////////

 

   For 6 Number

   form Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 6 شماره: 360000 تومان

///////////////////////////////////////////////

 

   For 12 Number

   form Eshterak Majaleh Shena

اشتراک 12 شماره: 720000 تومان

////////////////////////////////

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *