فرم اشتراک مجله دنیای شنا ورزشهای آبی

کودکان / نوجوانان

 

نام

 

نام خانوادگي

  (ضروري)

 

ميزان تحصيلات

 

رشته تحصيلي

 

استان

(ضروري)

 

شهر

(ضروري)

 

نشاني

(ضروري)

 

كدپستي

 

 

صندوق پستي

 

تلفن
 

(ضروري)
پيش شماره كشور و شهر را وارد نماييد. 

 

پست الكترونيك

 

 

 

 

شروع اشتراك از شماره

   

 

تعداد نسخه درخواستي از هر شماره

  نسخه  (ضروري)

 

مبلغ پرداختي

تومان (ضروري)

 

شماره فيش بانكي/حواله

(ضروري)

 

تاريخ فيش بانكي/حواله

(ضروري)

 

پرداخت در شعبه

(ضروري)

 

ملاحظات


 

مبلغ اشتراک

شش شماره پست عادي: 40.000 تومان

دوازده شماره پست عادي: 80.000 تومان

شش شماره پست سفارشي: 60.000 تومان

دوازده شماره پست سفارشي: 120.000 تومان

شش شماره پست پيشتاز: 70.000 تومان

دوازده شماره پست پيشتاز: 140.000 تومان

 

.پس از تكميل  فرم كليد زير را فشار دهيد

 

.توجه: ارسال شماره هاي قبلي نشريه منوط به موجود بودن آنها در دفتر نشريه مي باشد